Diagnos.

Hugos Diagnos är Trisomi 21. Downs Syndrom.

Hugo är född med en komplikation med maten. Eventuellt har han magsår. Vi vet än inte riktigt vad det är, mer än att han har en reflux som gör det svårt för honom att andas nattetid och som gör att han konstant kräker.

De flesta utredningar är gjorda. I slutet på November 2011 ska en kompletterande hörselundersökning göras.

*

2012

Hugos hörsel går fortfarande inte att mäta men han utvecklas bra och verkar förstå bra så vi tror att han hör.

Astma gör vårt liv lite väl spännande ibland. Läkaren vill inte tro mig hur allvarligt det är och än sålänge kallas det förkylningsastma.

2013

Allvarliga fall av Astma har gjort att diagnosen nu innefattar Astma och en stor allergiutredning görs.

Hugo äter fortfarande medicin för reflux/magsår

Hugos ögon har mognat så glasögon behövs ej

Hörselundersökning har fortfarande inte gett svar, vi tror fortfarande att han hör.