Föredrag.


Välkomna att boka ett föredrag som belyser bland annat Människovärde men också ger en insikt i hur det kan gå till när man föder ett önskat, oönskat barn.

Föredraget är uppdelat i 3 delar som det blandas hej vilt ifrån. Dessa tre delar är:

SKRATT: Att lära sig se humor i tragedi och trauma. Att överleva mentalt och fysiskt för att just humor är en viktig beståndsdel och en övergripande mjuk kudde att landa i som ett försvar mot dödens beska käftar.

ILSKA: Att lära sig att ilska endast är lönt i smyg. Offentlig ilska lär inte hjälpa dig att vinna ett krig. Lägg ner, smid klart planerna och ventilera ilskan konstruktivt istället. Tex. genom Humorn.

SORG: Att sörja i förtid är som att bestämma sig för att hela skiten ska gå åt helvete innan något är bestämt. Dumt. hjälper inte. Överlevnadsinstinkten däremot är bra att ha till hands. Nyttja urkraften. Sörj genom Humorn. Ta hjälp. Låt någon annan sköta det praktiska, någon som kan.


GENERELLT: Föredraget, en 2 timmars resa i tid och rum med Människovärde som fokus.
Hur vill vi behandla och bli behandlade?

Hur känner man sig som en nybliven förälder till ett barn med ett misstänkt handikapp/Syndrom?

Hur kan vi förbättra informationen för dessa föräldrar?

Hur ser ett privatiserat sjukförsäkringssystem ut i ett annat land?

Fällor.

Nyfödda barns rätt till liv och omvårdnad, är den självklar?

Vår privata och personliga del av resan från Graviditet till nuet, med blandade inslag beroende på diskussioner och frågor från Publiken.

Lätt sammanfattat, skratt, ilska sorg och en massa insikter, för att förbättra. Insikter för att förstå och inte bara ta för givet. Insikter för liv och levande. Insikter för människovärde och allas rätt till liv.Välkomna att boka ert föredrag!