Störiga Anhöriga.

Är du/ni intresserade av att medverka till skriften "Störiga Anhöriga" får ni gärna kontakta mig.

"Störiga Anhöriga" kan bidraga till upplysning för alla. Dels de föräldrar som nyss fått ett barn som inte passar in i normen "Normal"

Dels de anhöriga som inte vet hur man egentligen ska bete sig i en sådan situation.

Finns det vett och etikett vad det gäller uppförandet och beteendet?

Vad vill föräldrarna?

Vad tycker och vill de anhöriga?

Varför tar föräldrarna per automatik ansvar för de anhörigas reaktioner och känslor?

Hur närmar man sig en familj/förälder som fått ett barn som inte passar in i normen "Normal" ?

Vad säger man till föräldrar vars barn har dött?

Hur beter man sig, vad har jag rätt att känna och hur får jag uttrycka mig?

"Störiga Anhöriga"

Den lilla skriften med den stora informationen. Klar att gå i tryck försommaren 2012.

Donationer och sponsorer varmt välkomna för att möjliggöra dess utgivning!