Down is Mostly UP

Här är vi, familjen som berikats med en underbar gåva. En son och lillebror med Downs Syndrom. På denna bloggen kan du läsa om allt från första början och hur vårt liv är idag.
Numera är det mest alldagliga skitviktiga grejer.
Jag som skriver heter Carola, jag är skyldig till alla barnen och är mäkta stolt över dom :-) Välkommen att ta del av vår vardag!

Störiga Anhöriga.

Är du/ni intresserade av att medverka till skriften "Störiga Anhöriga" får ni gärna kontakta mig.

"Störiga Anhöriga" kan bidraga till upplysning för alla. Dels de föräldrar som nyss fått ett barn som inte passar in i normen "Normal"

Dels de anhöriga som inte vet hur man egentligen ska bete sig i en sådan situation.

Finns det vett och etikett vad det gäller uppförandet och beteendet?

Vad vill föräldrarna?

Vad tycker och vill de anhöriga?

Varför tar föräldrarna per automatik ansvar för de anhörigas reaktioner och känslor?

Hur närmar man sig en familj/förälder som fått ett barn som inte passar in i normen "Normal" ?

Vad säger man till föräldrar vars barn har dött?

Hur beter man sig, vad har jag rätt att känna och hur får jag uttrycka mig?

"Störiga Anhöriga"

Den lilla skriften med den stora informationen. Klar att gå i tryck försommaren 2012.

Donationer och sponsorer varmt välkomna för att möjliggöra dess utgivning!