fredag 28 oktober 2011

Träning och Terapi 1Alternativ och komplemetärmedicin är en stor del av mitt liv sedan många år. En av mina huvudsysslor och intresse är att utbilda vidare terapeuter i det holistiska tänkandet och görandet.

Jag jobbar utifrån ursprungliga system som har kommit att bli egna uppbyggda strukturer. Österländsk medicin är en av grundstenarna och tankarna bakom min egen filosofi, "Lindologi"Redan innan Hugo kom hade jag jobbat med en del funktionshindrade och förståndsandikappade barn. Även Hyperaktiva, Dyslektiska och Autistiska barn har jag jobbat med.

Som privatperson har jag varit osäker och ibland nästan räds ett möte med människor utanför normalnormen. I yrket har det legat på en annan nivå, där har det funnits en nyfikenhet och ett intresse, då jag i min professionalism varit bättre på att neutralisera fördomar.

Detta har ju varit en bra insikt och aha-upplevelse i nuet.

Hugo fick således redan från start ta del av Mamma Carolas idoga tryckande, petande, tränande och behandlingar som addats till det vanliga babygullandet.Jag kommer att beskriva kortfattat och på ett ungefär hur mina tankar bakom görandet ser ut och vad det är jag gjort.

Först en liten beskrivning på Zonterapi, vilket när man utför det i yrket ligger en gedigen utbildning bakom, så det är inget man bara gör, men det är intressant att bese planscherna nedan för att få en uppfattning om vår fantastiska kropp.


Hugo får fotmassage och huvudmassage ungefär var tredje dag. Detta för att stimulera energin som distrubueras till de olika delarna i vårt system. De olika behandlingszonerna ser ut tex. såhär:Det finns ytterligare system som är mer omfattande och djupgående, detta är bara ett litet exempel.

Tex. fick jag mycket information via internet i början av Hugos ankomst att barn med DS är infektionskänsliga. Detta har medfört att jag tex: masserat lite extra på hans mjältzoner och hans tarmsystem.

Jag har även masserat med fokus på kordinationen mellan hjärnhalvorna, här har jag masserat hans tår såsom det visas på planschen, samt hans hjärtzoner, i en kombination.

Hjärtat syresätter Hjärnan.

De namnsatta organen på dessa planscher innebär ej att man behandlar organen i sig, dock frigör man energi som understödjer organen, dvs. QI, Livsenergi som blir organenergi.

Jag rekommenderar inget, jag erbjuder inget, det enda jag gör r att visa på vad jag har gjort och vad jag tror fungerar för oss.

Allt som kommer att ligga under denna rubriken "Träning och Terapi" är således endast vad jag tror är bra för Hugo.Hugo blir snart 6 månader. Vi har ännu ej fått tillgång till Sjukgymnast eller Logoped.

HAB i Ystad är fantastiska, vi har blivit väl bemötta och de har verkligen satt igång blixtersnabbt med allting. Då situationen varit som den varit tycker jag ändå att allt tagit fart sen vi väl fick komma dit.

Tills jag får annorlunda instruktioner eller blir avrådd att nyttja min egen kompetens fortsätter jag alltså att jobba med Hugo själv och jag kommer att berätta här i bloggen på olika vis vad det är vi gör.

Hugo har än så länge ej haft någon snuva. Snörvlig har han varit sedan han föddes men det är en annan historia.


/Carola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar